informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja