Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za vršenje usluge održavanja aplikativne programske opreme