INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za „Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na polaganju energetskih kablova i kablova za javnu rasvjetu po osnovnom ugovoru“

Tenderska dokumentacija se nalazi u Općini Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97 - soba 119, 71000 Sarajevo.