Obavještenja

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE


“Obavještavamo građane da je Općina Novi Grad Sarajevo u skladu sa članom 46. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 7/05), poduzela aktivnosti za pokretanje inicijative za korekciju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin Most VII“ – zona “C” (“Službene novine K...
30-12-2016 17:38:28 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji uličnog cjevovoda za poslovnu zonu Bačići


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji uličnog cjevovoda za poslovnu zonu Bačići
28-12-2016 11:20:20 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora- Nabavka dodatnih usluga održavanja motornih vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo po osnovu ugovora


Obavještenje o dodjeli ugovora- Nabavka dodatnih usluga održavanja motornih vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo po osnovu ugovora
27-12-2016 11:10:10 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji prizemlja u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji prizemlja u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo
23-12-2016 09:21:22 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Dodatna isporuka materijala za održavanje higjene za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o dodjeli ugovora - Dodatna isporuka materijala za održavanje higjene za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
09-12-2016 11:02:01 by Press

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade


Skupština Kantona Sarajevo je na 20. radnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2016. godine Zaključkom broj: 01-02-30663/16 utvrdila Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i uputila ga u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Shodno navedenom, obavještavamo javnost da će se, u srijedu 1...
07-12-2016 13:16:16 by Press

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo


Skupština Kantona Sarajevo je na 20. radnoj sjednici, održanoj 19.10.2016. godine Zaključkom broj: 01-02-30662/16 utvrdila Nacrt Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i uputila ga u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.   Shodno navedenom, obavještavamo javnost da će se, u srijedu 14.12.2...
07-12-2016 12:57:38 by Press

OBAVJEŠTENJE o javnom uvidu i javnoj raspravi o Nacrtu RP "Rajlovac III"


O B A V J E Š T E NJ E     Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Rajlovac III", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od  14.11. do 14.12.2016. godine u terminu od 8,30 do 15,00 sati, u MZ ”Naselje heroja Sokolje”...
14-11-2016 11:18:29 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice sa potpornim zidom u ul. Ragiba Džinde - Općina Novi Grad Sarajevo po osnovu ugovora


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice sa potpornim zidom u ul. Ragiba Džinde - Općina Novi Grad Sarajevo po osnovu ugovora
10-11-2016 14:40:58 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji i rekonstrukciji igrališta u krugu OŠ "Behaudin Selmanović" po osnovnom ugovoru


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji i rekonstrukciji igrališta u krugu OŠ "Behaudin Selmanović" po osnovnom ugovoru
09-11-2016 14:34:48 by Press

Lista kandidata kojima je odobren novčani podsticaj


Lista kandidata kojima je odobren novčani podsticaj
02-09-2016 09:55:22 by Press

Obavještenje građanima o ažuriranju podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama


Podsjećamo građane da je u toku implementacija projekta ažuriranja podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama na području Federacije Bosne i Hercegovine. Općina Novi Grad Sarajevo jedna je od 13 općina koja je sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko – pravne poslove potpisala...
10-07-2016 16:00:00

Obavještenje o javnom uvidu u Nacrt RP "Alipašin Most VI"


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Alipašin Most VI", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od 24.06. do 24.07.2016. godine u terminu od 8,30 do 15 sati, u MZ ”Alipašin Most II” ul. Kasima H...
23-06-2016 16:00:00

Obavještenje o javnom uvidu u Nacrt RP "Alipašin Most V"


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Alipašin Most V", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od 24.06. do 24.07.2016. godine u terminu od 8,30 do 15 sati, u MZ ”Alipašin Most II” ul. Kasima Ha...
23-06-2016 16:00:00

Obavještenje građanima o održavanju javne tribine: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Bojnik II"


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da će se dana 08.07.2016. godine (petak) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97), održati javna tribina na temu: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Bojnik II&...
20-06-2016 16:00:00

Obavještenje o javnoj raspravi na Nacrt Odluke o pristupanju izradi RP "Zabrđe"


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da se javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Zabrđe" utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, provesti u periodu od 10.06. do 21.06.2016. godine, te se u isti može izvršiti javni uvid u termi...
08-06-2016 16:00:00

JAVNA TRIBINA: Osnovna koncepcije RP "Halilovići I"


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da će se dana 16.06.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97), održati javna tribina na temu: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Halilov...
03-06-2016 16:00:00

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU EDUKACIJE ”PRERADA VOĆA I POVRĆA”


U skladu sa Strategijom razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period od 2014-2020. godine, Općina Novi Grad Sarajevo će u saradnji   sa Poljoprivredno - prehrambenim fakultetom u Sarajevu realizovati edukaciju ”Prerada voća i povrća ”. U okviru niza  općinskih m...
12-05-2016 16:00:00

Obavještenje o održavanju javne tribine o osnovnoj koncepciji RP "Švrakino Selo - Aneks"


Obavještavamo građane i zainteresirana pravna lica, da će se u četvrtak, 19.05.2016. godine, sa početkom u 17 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97), održati javna tribina o temi: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Švrakino Selo - Aneks&q...
05-05-2016 16:00:00

Obavještenje o javnom uvidu u Prijedlog izmjena i dopuna RP "Alipašin Most VII"-zona "C"


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Prijedlog Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alipašin Most VII" – Zona „C“ (skraćeni postupak) stavlja na javni uvid od 06.05. do 20.05.2016. godine u terminu od 8,30 do 15 sati, u holu Općine Novi Grad Saraje...
05-05-2016 16:00:00