Rezultati javnog poziva za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2

Rezultati javnog poziva  za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2

 

U skladu sa čl. 5 Pravilnika o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2 broj 02/03-24-14629 od 24.08.2017. godine, dostavljenog Izvještaja o radu Komisije za provođenje procedure vrednovanja i utvrđivanja rang liste za dodjelu plastenika površine 50 m2 broj 02/03-24-17239-4/17 od 10.10.2017.godine, Zaključka Općinskog načelnika broj :02/02-5-20842/17 od 13.10.2017.godine, a na prijedlog Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općinski načelnik objavljuje rezultate Javnog poziva objavljenog u dnevnom listu "Oslobođenje" dana 31.08.2017.godine.

Tabela 1. Lista podnosioca aplikacija koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika površine 50m2 na osnovu javnog poziva objavljenog 31.08.2017.godine

Tabela 2. Lista podnosioca aplikacija koji nisu ostvarili pravo učešća i pravo na dodjelu plastenika površine 50m2 na osnovu javnog poziva objavljenog 31.08.2017.godine