OBAVJEŠTENJE O UPISU PROMJENA U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTAR KLIJENATA

Obavještavaju se  osobe upisane  u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  u nadležnoj općinskoj službi za poljoprivredu Općine Novi Grad Sarajevo  da imaju zakonsku obavezu da do 31.03. tekuće godine, u skladu sa članom 14. i 21. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata («Sl. novine FBiH», broj 42/08), izvrše ažuriranje stanja, odnosno prijave promjene podataka o:

 

  1. poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,
  2. trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke,
  3. promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.)

 

            Ažuriranje podataka se vrši na propisanim obrascima koje se mogu preuzeti u kancelariji  234/II , Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo, kontakt osoba Katana Amna, broj telefona 033/291-184.

Ažuriranje podataka  je obavezno i uslov je za ostvarivanje prava na bilo koji oblik novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a može se izvršiti samo jednom u toku godine.