Obavještenje o stavljanju na uvid Nacrta RP "Švrakino Selo Aneks"

Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Švrakino selo Aneks", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od 01.08. do 01.09.2017. godine u terminu od 8,30 do 15,00 sati, u MZ „Švrakino selo I“ ul. Safeta Hadžića br. 177 i MZ „Švrakino selo II“ ul. Safeta Hadžića do br. 110, kao i u holu Općine Novi Grad Sarajevo.

Pismene primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt Regulacionog plana "Švrakino selo Aneks" se mogu dostaviti u  MZ „Švrakino selo I“ ul. Safeta Hadžića br. 177 i MZ „Švrakino selo II“ ul. Safeta Hadžića do br. 110, u naprijed navedenim terminima.  

Javna rasprava na temu: Nacrt Regulacionog plana "Švrakino selo Aneks" će se održati dana 05.09.2017. godine (utorak) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (Bulevar Meše Selimovića br. 97). Pozivamo građane kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju javnoj raspravi, te daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Regulacionog plana "Švrakino selo Aneks".

 

Služba za urbanizam, stambene,

imovinsko-pravne, geodetske poslove

i katastar nekretnina