OBAVJEŠTENJE o javnom uvidu i javnoj raspravi o Nacrtu RP "Rajlovac III"

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Rajlovac III", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od  14.11. do 14.12.2016. godine u terminu od 8,30 do 15,00 sati, u MZ ”Naselje heroja Sokolje” ul. Numan paše Ćuprilića br. 17 kao i u holu Općine Novi Grad Sarajevo.

 

Pismene primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt Regulacionog plana "Rajlovac III" se mogu dostaviti u  MZ ”Naselje heroja Sokolje” ul. Numan paše Ćuprilića br. 17, MZ „Zabrđe“ ul. Avde Palića br. 64 i MZ „Briješće“ ul. Viteška br. 4, u naprijed navedenim terminima.  

 

Javna rasprava na temu Nacrt Regulacionog plana "Rajlovac III" će se održati dana 15.12.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97). Pozivamo građane kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju javnoj raspravi, te daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Regulacionog plana "Rajlovac III".

 

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za urbanizam, imovinsko-pravne

geodetske poslove i katastar nekretnina