OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Općine Novi Grad Sarajevo da su, u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/10) kao i članom 6. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17 i 55/17), za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju po federalnom zakonu dužni izvršiti prijavu proizvodnje na propisanom obrascu (Obrazac PPP) na protokolu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1  najkasnije do 15.NOVEMBRA tekuće godine.

Poljoprivredni proizvođači koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje do 15. Novembra neće moći ostvariti pravo na novčane podrške po federalnom zakonu.

Za sva detaljnija uputstva zainteresovani se mogu obratiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo, kancelarija  234, ili na tel. 033/291-184, kontakt osoba: Katana Amna.

 

 PRES SLUŽBA OPĆINE