Obavijest PU Novi Grad za ROTOR

Obavještavamo Vas da će se u okviru Projekta “Digitalni turistički BH itinerer” u kojem je Općina Novi Grad Sarajevo parenr Organizaciji za razvoj turizma ROTOR po Sporazumu br. 03-05-23155/15, dana 02.10.2017. godine, u period od 14:00 do 16:00 sati vršiti fotografisanje i snimanje turističkih lokacija dronom na teritoriji ove općine od strane ovlaštenog snimatelja ispred Organizacije Rotor (gdin. Lazar Milić).

Lokacije na kojima će se vršiti snimanje su: Centar Safet Zajko, Park-šuma Mojmilo, Dobrinja, Otoka bazen i stadion, oko zgrade Općine, te duž glavnih saobračajnica (Bulevar Meše Selimović I X transferzala).

 

Obavještenje se daje za službene potrebe nadležnog organa.