OBAVIJEST O ODRŽAVANJU EDUKACIJE ”PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA”

U skladu sa Strategijom razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period od 2014-2020. godine, i Kalendarom edukacija i tematskih predavanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje za 2017.godinu  Općina Novi Grad Sarajevo   organizuje besplatnu edukaciju „Proizvodnja i prerada mlijeka”. Cilj edukacije je razvoj tržišno orjentisane poljoprivredne proizvodnje  sa fokusom na proizvodnju i preradu mlijeka. Predavači su sa Federalnog zavoda za poljoprivredu Sabahudin Tahmaz dipl ing. polj. i Elma Šabotić mr. poljoprivrede.

           Na edukaciji će  se prezentovati tematske jedinice: plasman, tržište, analiza stanja poljoprivredne proizvodnje i prerade mlijeka, poticajne mjere, uzgoj muzne stoke, objekti i način držanja muzne stoke, higijena objekata za preradu mlijeka na farmi, provođenje  dobre higijenske prakse na farmama, faktori koji utiču na proizvodnju i preradu mlijeka, osnovne smjernice u preradi mlijeka  na poljoprivrednom gazdinstvu i prilagođavanje  standardima EU u skladu sa Nitratnom direktivom.

Edukacija obuhvata: dva teoretska predavanja, dvije praktične nastave na dva različita lokaliteta, dodjelu prezentacija i certifikata, a vršiće se  i izbor najuspješnijih polaznika o čemu bi polaznici bili blagovremeno obaviješteni.  

Teoretska edukacija će se održati  18.04. (utorak)  i 26.04. (srijeda) u vijećničkoj sali   Općine Novi Grad Sarajevo  sa početkom u  17:30  sati,  a termini praktične nastave biće naknadno određeni.

Svi  građani  koji su zainteresovani za  prisustvovanje na edukaciji   mogu  se prijaviti  do 17.04.2016. godine  uz dostavljene  podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, zanimanje, godina rođenja, kontakt telefon i email putem  e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba ili na kontakt telefon:  033 291-253.