OBAVIJEST O ODRŽAVANJU EDUKACIJE ”Hortikulturno uređenje balkona, dvorišta i ulaza u stambene zgrade ”

OBAVIJEST  O ODRŽAVANJU EDUKACIJE

”Hortikulturno uređenje balkona, dvorišta i ulaza u stambene zgrade ”                                           

 

U skladu sa  članom 5. Odluke o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/17)  Općina Novi Grad Sarajevo   organizuje besplatnu edukaciju „Hortikulturno uređenje balkona, dvorišta i ulaza u stambene zgrade”. Predavač  je direktor  Federalnog zavoda za poljoprivredu dr.sc. Omer Kurtović. U skladu sa navedenom odlukom Općina Novi Grad Sarajevo će organizovati i izbor hortikulturno najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambene zgrade o čemu bi građani bili blagovremeno obaviješteni.

Na edukaciji će  se prezentovati tematske jedinice: prezentacije osnovnih vrsta cvijeća i ukrasnog bilja koje se koristi za ukrašavanje javnih površina, upoznavanje sa tehnologijom proizvodnje cvjećarskih kultura (sistemima za razmnožavanje),  prezentacija načina oblikovanja cvjetnih površina sa izborom cvijetnih i ukrasnih vrsta bilja i izbor biljne vrste za primjenu u različitim uslovima, načinu održavanja i zaštite od bolesti i štetnika.

Edukacija obuhvata: dva teoretska predavanja, dvije praktične nastave na dva različita lokaliteta, dodjelu prezentacija i certifikata,   

Teoretske  edukacije će se održati dana  12.07. (srijeda)  i 18.07. (utorak) u vijećničkoj sali   Općine Novi Grad Sarajevo  sa početkom u  17:30  sati,  a termini praktične nastave biće naknadno određeni.

Svi  građani  koji su zainteresovani za  prisustvovanje na edukaciji   mogu  se prijaviti  do 11.07.2017. godine  uz dostavljene  podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, zanimanje, godina rođenja, kontakt telefon i email putem  e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba ili na kontakt telefon:  033 291-253.     

 

PRES SLUŽBA OPĆINE