Lista aplikanata - poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ po Javnom pozivu Općine Novi Grad Sarajevo od 23.03.2017. godine

Lista aplikanata - poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ po Javnom pozivu Općine Novi Grad Sarajevo od  23.03.2017. godine:

 

 

NAZIV APLIKANTA (firme/centra):

Ukupan broj ostvarenih bodova

Broj traženih osoba

1.

BROJLER d.o.o., Rajlovačka bb

10

8 osoba

2.

TOFI d.o.o., Nikole Kolumbića Šake 78

8

30 osoba

3.

JUB d.o.o., Vlakovo 1

8

30 osoba

4.

DIZART d.o.o., Mehe Smailagića 14

6

1 osoba

5.

ADVOKAT Sabina Hota Ćatović, Šenoina 14

3

1 osoba

 

UKUPNO

 

70 osoba