Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja