Obavještenje građanima o ažuriranju podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama

Podsjećamo građane da je u toku implementacija projekta ažuriranja podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama na području Federacije Bosne i Hercegovine. Općina Novi Grad Sarajevo jedna je od 13 općina koja je sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko – pravne poslove potpisala sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistemskom ažuriranju podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama. U ime Općine Novi Grad Sarajevo sporazum je potisao Načelnik mr. Semir Efendić. Kada je riječ o Općini Novi Grad  ovim dokumentom su utvrđene obaveze i nadležnosti potpisnika vezane za sistemsko ažuriranje i  usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama u katastarskim općinama Dolac i Buča Potok.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove zaključila je ugovore za izvođenje radova sa predstavnicima konzorcija geodetskih firmi BNpro d.o.o. Sarajevo i Geokom d.o.o. Sarajevo. Rok za realizaciju ugovora je šest mjeseci nakon čega slijedi postupak zamjene i uspostave Zmeljišne knjige koja se provodi u zemljišno knjižnim uredima nadležnih sudova.

Cilj usklađivanja podataka o nekretninama i prava na nekretnine iz katastra i zemljišne knjige je da se uspostave ažurne i međusobno povezane katastarske  i zemljišnoknjižne baze podataka ili integrirane baze podataka katastra nekretnina, te korištenje tih podataka za povećanje stope registracije nakretnina u urbanim područijima FBiH.

Za sve zgrade u kojima postoji jedna ili više etažnih jedinica upisanih u knjigu položenih ugovora izvođača radova je dužan izraditi diobeni plan. U diobenom planu izvođač će identifikovati i grafički prikazati sve etažne jedinice koje se nalaze u posebnom vlasništvu (plan podjele).

Nadležni općinski organ će izdati uvjerenje o izvršenom diobenom planu.

Iz Službe za urbanizam, imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad, molimo građane za saradnju i razumjevanje radi što efikasnije realizacije projekta.

 

Općina Novi Grad
Služba za urbanizam, imovinsko-pravne
geodetske poslove i katastar nekretnina