Obavještenje o javnom uvidu u Nacrt RP "Alipašin Most VI"

Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Alipašin Most VI", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od 24.06. do 24.07.2016. godine u terminu od 8,30 do 15 sati, u MZ ”Alipašin Most II” ul. Kasima Hadžića do br. 6.

Pismene primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt Regulacionog plana "Alipašin Most VI" se mogu dostaviti u MZ ”Alipašin Most II” ul. Kasima Hadžića do br. 6 i MZ „Buća Potok“ ul. Adema Buće br. 76, u naprijed navedenim terminima.

O terminu održavanja javne rasprave, građani i pravna lica će biti naknadno obaviješteni.

 

Općina Novi Grad
Služba za urbanizam, imovinsko-pravne
geodetske poslove i katastar nekretnina