Obavještenje građanima o održavanju javne tribine: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Bojnik II"

Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da će se dana 08.07.2016. godine (petak) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97), održati javna tribina na temu: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Bojnik II".

Grafički prilog Osnovne koncepcije Regulacionog plana “Bojnik II” – karta urbanističkog rješenja, će do 08.07.2016. godine biti izložen u holu Općine Novi Grad Sarajevo na II spratu, do sobe 217, kako bi se mogao izvršiti uvid u isti.

Pozivamo građane kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju javnoj tribini, te daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Osnovnu koncepciju Regulacionog plana "Bojnik II".

Općina Novi Grad Sarajevo
Služba za urbanizam, imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina