OBAVIJEST O ODRŽAVANJU EDUKACIJE ”PRERADA VOĆA I POVRĆA”

U skladu sa Strategijom razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period od 2014-2020. godine, Općina Novi Grad Sarajevo će u saradnji   sa Poljoprivredno - prehrambenim fakultetom u Sarajevu realizovati edukaciju ”Prerada voća i povrća ”. U okviru niza  općinskih mjera podsticaja razvoja poljoprivredne proizvodnje čiji je cilj razvoj tržišno orjentisane i rantabilne poljoprivrede realizovane su edukacije ”Povrtlarstvo-izvor novog biznisa” i „Škola voćarstva-proizvodnja tržišno najrentabilnijih vrsta voća” poslije kojih je planirana realizacija edukacije”. Prerada voća i povrća”. Predavanja će  održati prof.dr. Asima Akagić, profesorica za oblast Tehnologije prehrambenih proizvoda biljnog porijekla  na navedenom fakultetu sa svojim saradnicima.

Na edukaciji će se prezentovati brojne tematske jedinice: uvoz i izvoz prerađevina iz kompleksa voća i povrća, proizvodnja: kompota, sokova, želiranih proizvoda, ajvara, đuveča i drugih prerađevina.  Edukacija obuhvata: održavanje teoretske i praktične nastave, primjere dobre prakse,  prezentovanje predavanja u elektronskom obliku, dodjelu certifikata i CD-ova polaznicima kursa.

Teoretska edukacija će se održati  18.05. (srijeda)  i 24.05. (utorak) u prostorijama OpćineNovi Grad Sarajevo sa početkom u 18.00  sati.

Praktična edukacija će se održati 28.05. (subota) na imanju poljoprivrednog proizvođača Mirze Semića na adresi Kenana Brkanića 115, Kobilja Glava, sa početkom u 11:00 sati i 01.06.(srijeda)   u laboratoriji za prehrambene tehnologije Poljoprivredno-prehrambenog  fakulteta u Sarajevu sa početkom u 17:30 sati.   

Svi  građani  koji su zainteresovani za  prisustvovanje na edukacijama   mogu  se prijaviti  do 17.05.2016. godine sa dostavljenim podacima koji su traženi na   prijavnom  obrascu  na   web  stranici Općine Novi Grad Sarajevo. Traženi podaci mogu se dostaviti putem  e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba. Građani koji su  već ispunili prijavne obrasce treba samo da potvrde prisustvo na edukaciji putem e-maila ili telefona.

NAPOMENA: Edukacija je besplatna za sve zainteresovane stanovnike Općine Novi Grad    Sarajevo.

Kontakt telefon: 033 291-253

PRIJAVNI OBRAZAC