Obavještenje o javnom uvidu u Prijedlog izmjena i dopuna RP "Alipašin Most VII"-zona "C"

Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Prijedlog Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alipašin Most VII" – Zona „C“ (skraćeni postupak) stavlja na javni uvid od 06.05. do 20.05.2016. godine u terminu od 8,30 do 15 sati, u holu Općine Novi Grad Sarajevo na II spratu (do sobe broj 217).

Pismene primjedbe, sugestije i prijedloge na Prijedlog Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alipašin Most VII" – Zona „C“ (skraćeni postupak) se mogu dostaviti na protokol Općine Novi Grad Sarajevo u naprijed navedenim terminima.

Javna rasprava na temu Prijedlog Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alipašin Most VII" – Zona „C“ (skraćeni postupak) će se održati dana 24.05.2016. godine (utorak) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97). Pozivamo građane kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju javnoj raspravi, te daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Prijedlog Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alipašin Most VII" – Zona „C“ (skraćeni postupak).

 

Općina Novi Grad
Služba za urbanizam, imovinsko-pravne
geodetske poslove i katastar nekretnina