Javni Pozivi

Javni oglas za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo


javni oglas za prostore   Javni poziv otvoren je do srijede, 14. decembra 2016. godine, do 14 sati.
05-12-2016 16:19:11 by Press

OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo putem javne licitacije


Na osnovučlana 363. Zakona o stvarnimpravimaFBiH(„Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), člana 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj17/14), člana 5.,7.,8. i 9. Odluke Općinskog v...
08-11-2016 09:31:25 by Press

J A V N I P O Z I V Stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za pregled i davanje stručnog mišljenja na projektnu dokumentaciju planiranog zaklona na području Općine Novi Grad Sarajevo


                        Na osnovu člana 50. i 77.  Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), člana 140. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05), člana 7....
28-09-2016 14:14:29 by Press

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje – direktna podrška za tekuću poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu stava 1. člana 7. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/2015 i 02/2016 ), člana 37. i 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Služ...
15-09-2016 14:07:16 by Press

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 2.  stav 1. tačka 7. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Saraj...
29-08-2016 15:57:53 by Press

Poziv vlasnicima ruševnog objekta „Pijaca” u ulici Safeta Hadžića bb, Sarajevo


Služba za inspekcijske poslove Općine Novi Grad Sarajevo obratila se Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za uklanjanje legalne građevine „Pijaca“ u ulici Safeta Hadžića bb, koja se nalazi na zeml...
23-08-2016 08:58:02 by Press

K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana 15. Odluke o orga...
18-07-2016 16:00:00

Javni poziv


Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH " broj: 39/03, 22/06 i 43/10 ) i Odluke o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za provođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u...
13-06-2016 16:00:00

Raspisan oglas za prijem pripravnika u firmi "Zrak"


Kompanija Zrak 24.05.2016. godine raspisala je Javni poziv za prijem novih 21 pripravnika i to kako slijedi: O G L A S Za prijem pripravnika 1. Bravar III stepen..............................................................................................................................1 izvršil...
26-05-2016 16:00:00

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO


Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 2 / 16 ) Općinski načelnik raspisuje   JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA...
11-05-2016 16:00:00

Poziv za učešće u javnoj raspravi na Nacrt Akcionog plana Općine Novi Grad Sarajevo za saradnju sa nacionalnim manjinama za period 2016 - 2020. godina


Shodno zaključku Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, donijetim na 37. sjednici održanoj dana 28.04.2016. godine, pozivamo općinske službe, klubove vijećnika, političke partije i stranke čiji vijećnici učestvuju u radu Općinskog vijeća i Kolegiju Općinskog vijeća, mjesne zajednice, udruženja i dru...
11-05-2016 16:00:00