JAVNI POZIV za odabir korisnika kreditnih sredstava po kreditnoj liniji Sparkasse Bank dd BiH za 2017.