Javni oglas za podnošenje prijedloga za dodjelu javnog priznanja "Zlatna plaketa" odbrane Općine Novi Grad Sarajevo"

JAVNI OGLAS

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA “ZLATNA PLAKETA

ODBRANE OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO”

 

 

 1. Objavljuju se kriteriji i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu ustanovljenog javnog priznanja Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini, i to:

 

        «Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo»

 

 1. U jednoj kalendarskoj godini dodjeljuju se tri "Zlatne plakete odbrane Općine Novi Grad Sarajevo" (2 pojedinačne i 1 kolektivna).

 

 1. 3. «Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo» dodjeljuje se: fizičkim licima (za života i posthumno) koja su se istakla u odbrani Općine Novi Grad Sarajevo, Grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, kao i organizaciji života i rada građana u ratnim uvjetima, kao i ratnim jedinicama i štabovima Oružanih snaga RBiH koji su se istakli u odbrani Općine Novi Grad Sarajevo, Grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, u skladu sa kriterijima utvrđenim u članu 6. Odluke o javnim priznanjima Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 14/14 i 42/15), i to: 
 • Pripadniku Oružanih snaga R BiH koji je imao prebivalište ili boravište na području Općine Novi Grad Sarajevo u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1996. godine, a koji je stupio u pripremu i odbranu države od 18.09.1991. do 31.12.1992. godine i ostao neprekidno do 23.12.1995. godine ili je ranije demobiliziran od nadležnog vojnog organa.
 • Da je kandidat za Plaketu postigao izuzetne rezultate u odbrani prostora Općine Novi Grad Sarajevo i države Bosne i Hercegovine;
 • Plaketa se, izuzetno, može dodijeliti i pripadniku Oružanih snaga R BiH koji u toku rata nije imao prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo, a dao je izuzetan doprinos u organizovanju Oružanih snaga u odbrani teritorije ove općine;
 • Za svakog kandidata koji se predlaže za priznanje "Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo", uz biografiju je potrebno dostaviti dokaz o posjedovanju ratnog priznanja, odlikovanja, nagrade, pohvale i dr., ukoliko ih posjeduje;
 • Komisija će dodatno vrednovati vrijeme provedeno u Oružanim snagama RBiH, kao i invalidnost pripadnika Oružanih snaga, stečen kao posljedica ranjavanja;
 • Da je kandidat nakon rata angažovan u društvenoj zajednici, gdje je za dobrobit države dao nesebičan doprinos, te da u sredini u kojoj živi, djeluje i radi uživa istinski autoritet.
 • da su se ratne jedinice i štabovi Oružanih snaga RBiH posebno istakli u odbrani Općine Novi Grad Sarajevo, Grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine;

 

 1. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti pojedinci, privredni subjekti, ustanove, mjesne zajednice, udruženja i drugi organizacijski oblici i njihova tijela. Predlagači ne mogu predlagati sebe za dodjelu javnih priznanja.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku, a obavezno treba da sadrži:

- naziv predlagača i  njegovo sjedište;

- ime i prezime osobe koja se predlaže za priznanje;

- šire podatke o zaslugama i djelima zbog kojih se predlaže, sa prilogom dokumentacije.

 

Kod predlaganja treba imati u vidu da se priznanje ne može dodijeliti izabranim općinskim zvaničnicima i zvaničnicima na višim nivoima vlasti za vrijeme trajanja njihovih mandata.

 

 1. 5. Član Komisije za odlikovanja, nagrade i druga priznanja ne može biti predložen za ovu Plaketu.

 

 1. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se na adresu: Općina Novi Grad Sarajevo - Općinsko vijeće - Komisija za odlikovanja, nagrade i druga priznanja, Bulevar Meše Selimovića 97, ili putem Pisarnice Općine Novi Grad Sarajevo, najkasnije 30 dana od dana objave ovog oglasa.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                           

                                                                                                                      PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                     Osmanović Nazif