Raspisan oglas za prijem pripravnika u firmi "Zrak"

Kompanija Zrak 24.05.2016. godine raspisala je Javni poziv za prijem novih 21 pripravnika i to kako slijedi:

O G L A S
Za prijem pripravnika

1. Bravar III stepen..............................................................................................................................1 izvršilac
2. Hemijski tehničar ili metalurški tehničar IV stepen.............................................................................1 izvršilac
3. Glodač III stepen............................................................................................................................2 izvršioca
4. Mašinbravar III stepen.................................................................................................................... 1 izvršilac
5. Električar III stepen......................................................................................................................... 1 izvršilac
6. Mašinski tehničar ili precizni mehaničar IV stepen............................................................................3 izvršioca
7.Elektrotehničar smjer telekomunikacije IV stepen.............................................................................1 izvršilac
8.Mašinski tehničar za preciznu mehaniku i optiku ili optičar IV/IIIstepen.............................................3 izvršioca
9. Dipl.ekonomista-smjer računovodstveni VSS ili akademske studije I stepen 240(180) ESPB……...........1 izvršilac
10. Dipl.pravnik VSS ili akademske studije I stepen 240(180) ESPB ……………..........................................1 izvršilac
11. Dipl.ekonomista VSS ili akademske studije I stepen 240(180) ESPB.................................................1 izvršilac
12.CNC operator na glodalicama i strugovima – programer................................................................3 izvršioca
13.Dipl. inžinjer mašinstva smjer proizvodni VSS ili akademske studije I stepen 240(180) ESPB …..........1 izvršilac
14.Dipl. inžinjer elektrotehnike smjer automatika i elektronika VSS ili akademske studije
I stepen 240(180) ESPB……………………………………………………………………………………………………….…….............1 izvršilac
Pripravnici se primaju na određeno vrijeme i to sa VSS stručnom spremon na 12 mjeseci, a sa SSS/III
na period od 6 mjeseci.
Uz prijavu koja sadrži kraću biografiju kandidati trebaju dostaviti :
-odgovarajuću diplomu o školskoj spremi,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-CIPS-ovu prijavu prebivališta i dokaz o prijavi kod Službe za zapošljavanje.
Dokumenti uz prijavu dostavljaju se u ovjerenoj fotokopiji, a ‘’Zrak’’dd nema obavezu vraćanja iste.
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prednost u izboru imaju kandidati sa evidencije Službe za zapošljavanje Općine Novi Grad Sarajevo i sa prebivalištem na području općine Novi Grad. U slučaju neprijavljivanja dovoljnog broja pripravnika sa područja općine Novi Grad u obzir mogu doći i kandidati sa drugih općina, kao i oni s radnim iskustvom.
Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa bit će telefonski obavješteni o terminu za obavljanje intervjua.
Prijave dostavljati na adresu: ‘’Zrak’’ d.d. Sarajevo, Ulica Adema Buće broj 102.