Javni poziv

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
("Službene novine Federacije BiH " broj: 39/03, 22/06 i 43/10 ) i Odluke o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za provođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i drugih nesreća ( " Službene novine Federcije BiH " broj 23/04 i 58/06 ), te Odluke o kriterijima za subvencioniranje nabavke aparata za početno gašenje požara " S-6 " za građane u stambenim zgradama na području Općine Novi Grad Sarajevo ( " Službene novine Kantona Sarajevo" br; 30/09 ), Općinski Načelnik objavljuje

J A V N I P O Z I V


svim upraviteljima i etažnim vlasnicima, koji prema Zakonu o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama ( "Službene novine Kantona Sarajevo 3/12), pružaju usluge u objektima kolektivnog stanovanja na području Općine Novi Grad Sarajevo, da apliciraju za dodjelu vatrogasnih aparata za početno gašenje požara tipa " S-6 ".
Služba civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za 2016 godinu, nabavila određenu količinu vatrogasnih aparata tipa "S-6".

Princip subvencioniranja u skladu sa Odlukom o kriterijima za subvencioniranje nabavke aparata za početno gašenje požara " S-6 " za građane u stambenim zgradama na području Općine Novi Grad Sarajevo ( " Službene novine Kantona Sarajevo" br; 30/09 ) je:

- 30 % učešće sa računa etažnih vlasnika, putem upravitelja
- 70 % učešće Općine Novi Grad Sarajevo

Prednost prema navedenoj Općinskoj odluci, o broju i količini raspodjele aparata, pored ostalog, će imati sljedeći kriteriji:

a) spratnost zgrada
b) koeficijent izgrađenosti i požarne opterećenosti
c) starost zgrada i sl.

Aplikacije po ovom pozivu u naznačenom roku dostaviti poštom ili lično na info punkt u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo za Službu civilne zaštite, Bulevar Meše Selimovića br. 97. sa naznakom „ Aplikacija za vatrogasne aparate S-6 “.

Informacije vezano za Javni poziv se mogu dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 16,30 sati u Službi civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, putem telefona, na broj: 033 778-980.

Pravo učešća na Javni poziv imaju svi upravitelji, koji svoju djelatnost obavljaju na području općine Novi Grad Sarajevo i apliciraju za aparate koji će biti raspoređeni po objektima kolektivnog stanovanja općine Novi Grad Sarajevo.

Poziv je otvoren 15 dana, od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.