Završena izgradnja objekta mjesne zajednice “Aneks”

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa saradnicima je obišao novoizgrađeni objekat u Prijedorskoj ulici, u kojem će biti smještena Mjesna zajednica “Aneks”, a koja sada radi u suterenu stambene zgrade u ulici Muftije Džabića broj 6.

Radovi na objektu su završeni, a otvaranje je planirano 10. maja, na Dan ove Mjesne zajednice.

Izgradnja objekta je dugogodišnji zahtjev Savjeta Mjesne zajednice i građana sa ovog područja, obzirom da prostorije u kojima trenutno radi MZ nisu adekvatne, jer se radi o podrumskim prostorijama koje nemaju sale za održavanje sastanaka i u kojima je vlaga, zbog toga što se nalaze djelimično ukopane u zemlji.

Još u aprilu 2012. godine na zahtjev Savjeta Mjesne zajednice i građana pokrenuta je procedura iznalaženja  lokacije za gradnju objekta, a od tri lokacije koje su razmatrane Savjet je odabrao lokaciju na kojoj je objekat izgrađen.

Radi se o objektu manjih dimenzija visine tri i po metra,u kojem se nalaze kancelarije i sala za sastanke, koja će služiti građanima sa ovog područja za održavanje različitih sastanaka.

U sklopu radova je izgrađena i pristupna staza kojom će se omogućiti pristup invalidnim osobama. U toku je uređenje hortikulture oko objekta mjesne zajednice, a obzirom da se uz objekat nalazi dječije igralište ono će u narednom periodu biti ograđeno zajedno sa novoizgrađenim objektom mjesne zajednice. 

 

PRES SLUŽBA OPĆINE