Za sanaciju, rekonstrukciju i asfaltiranje nekategorisanih cesta izvojeno 380.000 KM

Za sanaciju, rekonstrukciju i asfaltiranje nekategorisanih cesta Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je 380.000 konvertibilnih maraka. Realizacijom ovog projekta stanovnici pojedinih ulica prvi put su dobili asfalt ispred svojih kuća.

Projektom koji se realizira u sklopu programa LOT 1 i LOT 2 obuhvaćene su ulice u naseljima Mojmilo, Aneks, Naselju heroja Sokolje, Briješće, Buča Potok, Zabrđe, Dobroševići i Reljevo, kao i Trg sarajevske olimpijade na Dobrinji.

Radovi su završeni u ulicama Briješće brdo broj 182-186, u naselju Briješće, gdje je asfaltirano nešto više od 100 metara makadamskog puta, te u ulici Safeta Isovića broj 76-86 u Buča Potoku. Asfaltiran je i krak u Paljevskoj ulici preko puta broja 99 u naselju Reljevo.

U ulici Amira Krupalije urađeno je tamponiranje ulice i ugradnja ivičnjaka u dužini od 135 metara, kao i u ulici Avde Palića od broja 97 do broja 103 u Zabrđu.

Novi asfalt dobili su i mještani ulice Enesa Bičića od broja 1 u Naselju heroja Sokolje i Butilske ulice od broja 42 do broja 60 u Dobroševićima, kao i  Prnjavorske ulice od broja 63 do izlaza u Novopazarsku u naselju Aneks.

U toku su radovi na sanaciji dijela Olimpijske ulice, gdje će se izvršiti uklanjanje dotrajalih i popucalih ploča, koje će biti zamijenjene asfaltom. Također, sanirat će se i urgentna ošetećenja kolovoza i ivičnjaka, a izvršit će se i nivelisanje objekata za odvodnju.  

Pored sanacije i rekonstrukcije ulica, na području Novog Grada u toku je i rekonstrukcija Trga Nezavisnosti u C fazi Alipašinog Polje, a u ovoj godini završena je temeljita rekonstrukcija Teheranskog trga i ulice Hasana Sućeske u Saraj Polju, te Trga međunarodnog prijateljstva na Alipašinom Polju.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE