Učenici poručili „Nasilje nije hrabrost“

„Nasilje nije hrabrost“ poručili su učenici, učesnici drugog susreta kampanje, koju je organizirao Savjet sigurnosti Općine Novi Grad za provedbu Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2017.-2019.

U programu, koji je održan, u četvrtak, 19. aprila, u Osnovnoj školi „Sokolje“ učestvovalo je 500 učenika ove i škole „Behaudin Selmanović“, kao i Dječijeg hora „Palčić“.  

Obzirom na činjenicu da je nasilje sve više prisutno među maloljetnicima i generalno u društvu, cilj kampanje je animirati i uključiti što veći broj naše djece da se bave radom iz oblasti kulture i umjetnosti, probuditi njihova pozitivna razmišljanja, podstaći ih da se druže, razgovaraju, šire ljubav i prijateljstvo i da svi zajedno kažu nasilju NE.

Općina Novi Grad je prva lokalna zajednica koja je implementirala Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva u Kantonu Sarajevo, a Savjet za sigurnost je realizirao niz manifestacija u koje je bilo uključeno više stotina djece i mladih.

Kampanja „Nasilje nije hrabrost“ realizirat će se kroz susrete djece iz svih 14 novogradskih osnovnih škola.

Susreti će se održavati svake dvije-tri sedmice, kroz zajedničko pjevanje svih učesnika, literarne i poetske radionice, zajedničku izložbu likovnih radova i druge aktivnosti.

U implementaciju Akcionog plana aktivno su uključeni i pripadnici Treće policijske uprave.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE