U zgradi Općine Novi Grad postavljena izložba o liku i djelu heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Ramiza Salčina

Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, u galerijskom prostoru u prizemlju zgrade Općine Novi Grad Sarajevo, 1. marta, otvorena je izložba o liku i djelu heroja odbrambeno - oslobodilačkog rata Ramiza Salčina.

Ramiz Salčin je bio komandanta Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Novi Grad, u vrijeme agresije na našu zemlju odigrao je važnu ulogu u organiziranju otpora na prostoru općine Novi Grad. Posthumno je odlikovan najvišim ratnim priznanjem Armije RBiH "Zlatni ljiljan", a dobitnik je i ordena "Zlatni grb s mačevima". Poginuo je 22. augusta 1992. godine, braneći Sarajevo i BiH od agresora. 

Lične predmete, fotografije, novinske članke, te sve ono  što je porodica sačuvala nakon njegove smrti izloženo je u galeriji u prizemlju zgrade Općine Novi Grad. Izložba hronološki prati Ramizov život od djetinjstva do pogibije.  

Organizirana je u saradnji sa Muzejom Sarajeva i može se pogledati radnim danima od 9 do 16 sati. Izložba će biti otvorena do petka 10. marta 2017. godine.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE