U toku upis djece u vrtić u zgradi Željezničkog školskog centra u Buča Potoku

Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ raspisala je 21. novembra konkurs za upis djece u novoizgrađeni vrtić u zgradi dječijeg doma Željezničkog školskog centra u Buča Potoku. 

Kako je nam je potvrdila v.d. direktorica Jasmina Čongo, konkurs je otvoren do 30. novembra. Međutim, direktorica naglašava da svi roditelji koji iz nekog razloga ne stignu da se prijave na konkurs, mogu to učiniti i naknadno, jer se upis djece može vršiti tokom cijele godine.

Općina Novi Grad adaptirala je prostor površine oko 500 metara kvadratnih i prilagodila ga potrebama vrtića. Svi radovi na adaptaciji su završeni, a u narednim danima uslijedit će i opremanje vrtića.

„Nakon što Komisija izvrši prijem djece i potpišemo ugovor sa roditeljima, istovremeno ćemo vršiti opremanje vrtića, kako bi se ovaj odgojno-obrazovni objekat što prije stavio u funkciju. Kada utvrdimo broj upisane djece, od nadležnog ministarstva, odnosno Vlade Kantona Sarajevo zatražit ćemo da nam odobri angažiranje novih uposlenika“, izjavila je direktorica Čongo, ističući da očekuje da će djeca u novom vrtiću dočekati „Dan dječije radosti“, koji se obilježava 31. decembra.   

Vrtić je smješten u ulici Safeta Zajke, na pristupačnoj lokaciji, sa puno zelenila i dovoljno parking mjesta za roditelje i uposlenike. U vrtću će moći boraviti tri odgojno-obrazovne grupe. Njegovom izgradnjom osiguran je prostor za boravak mališana iz naselja Sokolje, Briješće, Boljakov i Buča Potok i drugih naselja s desne strane općine Novi Grad.

Za adaptaciju i preuređenje ovog prostora u dječije obdanište i izgradnju dječijeg igrališta u parku ispred obdaništa, rabalansom ovogodišnjeg budžeta Općine Novi Grad osigurano je 270.000 KM.

Javna ustanova „Djeca Sarajeva“ i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo osigurat će stručni kadar i sredstva za materijalne troškove neophodne za funkcionisanje vrtića.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE