U Kodžinoj ulici u Švrakinom Selu izgrađeno 330 metara kanalizacione mreže

Radnici građevinske firme „Manjo“ završili su radove na izgradnji 330 metara separatne kanalizacione mreže u dijelu Kodžine ulice u Švrakinom Selu.

Nakon polaganja cjevovoda i priključenja stambenih objekata na novoizgrađeni kanalizacioni sistem, dio ulice gdje su vršeni radovi je asfaltiran.

Riječ je o nastavku jednog od  značajnijih infrastrukturnih projekata čijom realizacijom se rješava dugogodišnji problem stanovnika, koji do sada nisu imali adekvatnu kanalizacionu mrežu.

U ovom dijelu naselja ranije je postojala improvizirana kanalizaciona mreža, te su se fekalije slijevale strmom ulicom, što je predstavljalo veliki problem stanovnicima, posebno tokom ljetnih i zimskih mjeseci.

Realizacijom ovog projekta izgrađeno je 170 metara kišne i 160 metara fekalne kanalizacione mreže. Time su se stekli uslovi da se individualni stambeni objekti priključe na legalnu kanalizacionu mrežu.

Vrijednost radova, koje je finansirala Općina Novi Grad iznosi 112.850 konvertibilnih maraka.

Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršilo je kantonalno javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija".

 

 

 

PRES SLUŽBA OPĆINE