Sutra sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo

Peta sjednica Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo održat će se sutra, 30. marta, sa početkom u 10 sati u sali Općinskog vijeća, na prvom spratu u zgradi Općine.

 

 Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta i godišnji obračun Općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godine

2. Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo

3. Prijedlog Odluke o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za gradsko građevinsko zemljište, ostalo građevinsko i poljoprivredno zemljište u Općini Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata lokacija za postavljanje prodajnih stolova na području Općine Novi Grad Sarajevo

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata lokacija za postavljanje rashladnih uređaja na području Općine Novi Grad Sarajevo

7. Prijedlog Odluke o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji

8. Prijedlog Programa sanacije, rekonstrukcije i održavanja lokalnih nekategorisanih cesta na području Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu

9. Prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2017. godinu

10.Prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje Općine Novi Grad Sarajevo

11.Rang lista podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uslove Oglasa za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana radi prodaje

12.Izvještaj o utrošku sredstava boračkih udruženja za odobrene projekte januar-decembar 2016. godine sa mišljenjem Službe za boračka pitanja rad, socijalna pitanja i zdravstvo

13.Nacrt Programa 21. tradicionalne manifestacije “Novogradski dani 2017”

14.Informacija o radu Savjeta MZ formiranih na području Općine Novi Grad Sarajevo

15.Informacija o realizaciji pomoći u plaćanju prijevoza učenika sa poteškoćama u kretanju i njihovih pratilaca u 2016. godini

16.Informacija o realizaciji Programa prehrane raseljenih lica, povratnika i socijalno ugroženih građana u 2016. godini

17.Prijedlozi Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti

18.Vijećnička pitanja i inicijative

 

 

PRES SLUŽBA OPĆINE