Sutra počinje besplatna edukacija za građane: "Plasman - tržište poljoprivrednih proizvoda”

Nakon što je završena besplatna edukacija za građane s područja Novog Grada iz oblasti prerade voća i povrća, Općina Novi Grad u saradnji sa Poljoprivredno - prehrambenim fakultetom u Sarajevu  realizira novo tematsko predavanje o temi „Plasman - tržište poljoprivrednih proizvoda”. 

Teoretski dio edukacije održat će se u srijedu, 21. septembra, u 18 sati u multimedijalnoj sali Općine. Predavač će biti prof. dr. Sabahudin Bajramović, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Polaznici edukacije imat će priliku saznati informacije o osnovnim pojmovima iz oblasti tržišta, poljoprivrednim proizvodima, ponudi i potražnji, vrsti cijena poljoprivrednih proizvoda, faktorima koji utiču na tržište poljoprivrednih proizvoda (cikličnost proizvoda, nedostatak infrastrukture za čuvanje i skladištenje proizvoda, neadekvatan/zastario sortni asprtiman ponude, mala veličina farme, nedovoljna povezanost farmera u udruženja i kooperative, neadekvatna poljoprivredna politika itd.) .

Jedna od oblasti o kojoj će se govoriti tokom predavanja je i marketing (marketing miks 4P - proizvod, cijena, promocija i distribucija). Poseban dio predavanja bit će posvećen upoznavanju polaznika o tome kako postati komercijalni farmer i kakva je razlika u odnosu na one proizvodače koji se bave naturalnom ili polunaturalnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Polaznici će imati priliku da saznaju šta je to tržišno orjentisani proizvodač i šta je sve potrebno preduzeti da bi se to postalo, počev od izrade biznis plana do same implementacije plana i njenog praćenja/kontrole, kao ključnih funkcija u upravljanju komercijalnom farmom.

Tematsko predavanje obuhvata dva časa teoretske i isto toliko praktične nastave, primjere dobre prakse i  elektronsku prezentaciju predavanja.

Prije početka predavanja, u 17 sati bit će upriličena dodjela certifikata i CD-ova građanima koji su završili edukaciju " Prerada voća i povrća".

Svi  građani  koji su zainteresirani za  prisustvovanje na tematskom  predavanju   mogu  se prijaviti putem  e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba.

Kontakt telefon: 033 291-253

 

PRES SLUŽBA OPĆINE