Sutra 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo

Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo, održat će se 25.maja, sa početkom u 10 sati, u velikoj sali Općinskog vijeća na prvom spratu u zgradi Općine.

 Za sjednicu predlažem sljedeći

 DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Odluka o dodjeli javnih općinskih priznanja u 2017. godini – Dan Odbrane Općine Novi Grad Saraje
 2. Prijedlog Odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo
 3. Prijedlog Odluke o finansiranju projekata crkava i vjerskih zajednica u 2017. godini
 4. Izvještaj o stanju poslovnih prostora, garaža i skloništa sa osvrtom na izvršenu naplatu zakupnina za izdate prostore, garaže i skloništa za 2016. godinu
 5. Informacija o preduzetim aktivnostima na izgradnji Memorijalnog centra na brdu Žuč
 6. Informacija o stanju provedbeno-planske dokumentacije na području Općine Novi Grad Sarajevo
 7. Informacija o radu info-punkta, prijemu podnesaka i šalter sale organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu
 8. Informacija o ostvarenim pravima na zdravstvenu zaštitu po Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH putem Službe za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo
 9. Informacija o poslovanju privrede i stanju u oblasti zaposlenosti na području Općine Novi Grad Sarajevo na kraju 2016. godine i podsticaji privredi
 10. Informacija o utrošku odobrenih sredstava za podršku održivom povratku raseljenih lica u 2016. godini
 11. Prijedlozi Odluka i Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti
 12. Vijećnička pitanja i inicijative

 

PRES SLUŽBA OPĆINE