Sutra 14. sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo

Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo održat će se, u utorak, 27.02.2018. godine sa početkom rada u 10.00 sati u velikoj sali Općinskog vijeća, na prvom spratu u zgradi Općine. 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 DNEVNI RED

 1. Informacija o stanju sigurnosti i aktivnosti Četvrte policijske uprave za 2017. godinu sa uporednim pokazateljima za 2016. godinu
 2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća, radnih tijela i Službe za poslove Općinskog vijeća u 2017. godini
 3. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu
 4. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Novi Grad Sarajevo  u 2017. Godini
 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Vitkovac” lokalitet veza LOT C sa ulicom Safeta Zajke (skraćeni postupak)
 6. a)  Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Briješće” usaglašavanje saobraćajnog rješenja sa RP “Sokolje” (skraćeni postupak), b) Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Briješće” snadbijevanje vodom I odvodnja otpadnih i oborinskih voda (skraćeni postupak) i c) Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Briješće” za lokalitet spoj magistralne ceste M 17 I ulice Safeta Zajke (skraćeni postupak)
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Boljakovov potok” izgradnja džamije na k.č. broj 582,583/2 i 584/19 KO Novo Sarajevo IV  (skraćeni postupak)
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Švrakino selo - Centar” usaglašavanje Plana sa Južnom longitudinalom (skraćeni postupak)
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o finansiranju crkava i vjerskih zajednica sa područja Općine Novi Grad Sarajevo
 10. Prijedlog Odluke o sječi i potkresivanju stabala i niskog rastinja na području Općine Novi Grad Sarajevo
 11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Novi Grad Sarajevo
 12. Nacrt Odluke o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama, i uređenju fasada na području Općine Novi Grad Sarajevo
 13. Nacrt Programa obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata  92-95 i NOR-a 41-45 u 2018. godini
 14. Izvještaj Izborne komisije za izbor organa mjesnih zajednica o provedenim izborima za savjete mjesnih zajednica na području Općine Novi Grad Sarajevo koji su održani 11.02.2018. godine
 15. Izvještaj o realizaciji projekta humanitarnog karaktera za NVO po javnom pozivu u 2017. godini
 16. Izvještaj o realizaciji projekta NVO po javnom pozivu u 2017. godini
 17. Informacija o realizaciji Odluke o stipendiranju učenika i studenata za školsku 2017/18 godinu
 18. Informacija o dodjeli pomoći u participaciji liječenja teško oboljelih osoba sa područja Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini
 19. Informacija o realizaciji Programa dodjele jednokratne novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta porodicama sa troje ili više djece u 2017. godini
 20. Informacija o stanju deminiranosti na području Općine Novi Grad Sarajevo
 21. Prijedlozi Odluka i Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti
 22. Vijećnička pitanja i inicijative           

 

 

 PRES SLUŽBA OPĆINE