Stotinu polaznika na tematskom predavanju o kvaliteti zemljišta i poljoprivrednoj proizvodnji

Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju organizirala je besplatno tematsko predavanje za građane o kvaliteti zemljišta i poljoprivrednoj proizvodnji. Predavanje je organizirano s ciljem podsticaja razvoja intenzivne poljoprivredne proizvodnje.

Održano je u sali Općinskog vijeća pred oko stotinu polaznika - poljoprivrednih proizvođača, a predavač je bila mr. sc. Habiba Lugonjić, stručni savjetnik za monitoring tla u Sektoru za monitoring i zemljišno informacioni sistem Federalnog zavoda za agropedologiju. 

Prisutnim polaznicima je prezentirano više informacija o pravilnoj pripremi zemljišta, te savremenim metodama ispitivanja plodnosti tla koje proizvođači biljne poljoprivredne proizvodnje mogu koristiti prilikom pripreme zemljišta, kako bi ostvarili optimalne prinose uzgajanih kultura uz racionalnu primjenu organskih  i mineralnih gnojiva.

Po završetku predavanja, poljoprivredni proizvođači imali su priliku postavljati pitanja vezana za kontrolu kvalitete zemljišta s aspekta racionalnog korištenja zemljišta u poljoprivrednoj proizvodnji.

U skladu sa kalendarom edukacija i tematskih predavanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje za 2018. godinu Općina Novi Grad Sarajevo će realizirati i druga predavanja u cilju razvoja samoodržive poljoprivredne proizvodnje.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE