Sastanak sa savjetnikom evropskog komesara za proširenje EU Johanesa Hahna

U prostorijama Evropske unije u Sarajevu, u petak, 17. marta, održan je sastanak predstavnika Saveza općina i gradova Federacije BiH sa gospodinom dr. Franz Schausberegerom, specijalnim savjetnikom gospodina Johannesa Hahna, evropskog komesara za proširenje Evropske unije i gospodinom Matt Fieldom, šefom političkog odjela Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a u okviru posjete premijera šest zemalja Zapadnog Balkana Bosni i Hercegovini.

Delegaciju Saveza činili su Vesna Travljanin, direktorica Saveza i Semir Efendić, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, koji su goste informisali o stanju u kojem se nalazi lokalna samouprava u FBiH.

Savjetnik Schausbereger interesirao se za stanje u lokalnoj samoupravi FBiH i njenoj uključenosti u procese koji se trenutno provode od strane Vijeća ministara i Vlade FBiH vezane za proces pridruživanja. Prije svega, bilo je riječi o implementaciji Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, čiji je potpisnik BiH, a koja nije implementirana u značajnoj mjeri.

To se prije svega odnosi na korištenje vlastitih resursa u lokalnim zajednicama, pravo na učešće u donošenju zakona koji se odnose na lokalnu samoupravu, što je česta praksa da se općine ne konsultiraju, što na kraju rezultira obaranjem zakona na Ustavnom sudu od strane lokalnih zajednica. Rečeno je da to stvara jedan pravni vakum u oblastima kao što su Zakon o šumama, pokušaj ukidanja sredstava civilnoj zaštiti itd.

U toku sastanka bilo je riječi i o situaciji kod međunarodnog zaduživanja, gdje općine kao nivo vlasti nisu korisnici sredstava MMF-a, ali  učestvuju u njegovom vraćanju iz ukupnog fonda, zbog čega je podnesena tužba prema Federaciji zbog takvog pristupa.

Također, je razgovarano i o rješenjima u oblastima ustavnog uređenja. Naglašena je asimetričnost između FBiH i RS-a u odnosu na to da srednji nivo vlasti u RS-u ne postoji, dok su u FBiH dva nivoa, entitetski i  kantonalni. U tom smislu je razgovarano o modalitetima kako bi se to u budućnosti moglo izjednačiti i dovesti na nivo da u cijeloj državi lokalna samouprava bude u istom položaju.

Predstavnici Delegacije Evropske unije su pokazali interesovanje za sve navedene teme, a posebno za oblast međuopćinske i međuentitetske saradnje na lokalnom nivou u okviru BiH, kao i regionalne saradnje na području Zapadnog Balkana.

Na kraju su gospoda Schausbereger i Field izrazili zadovoljstvo dobijenim informacijama u toku sastanka i izrazili želju da se nastavi saradnja sa općinama kroz Savez općina i gradova Federacije BiH.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE