Pri kraju radovi na čišćenju i proširenju korita Bosne u Reljevu

Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save realizira projekat uređenja i čišćenja korita rijeke Bosne, od petlje na Sarajevskoj zaobilaznici u Rajlovcu do „Partizanskog mosta" u Reljevu.

Radovi koji se izvode u dužini od kilometar i po, privode se kraju.

"Uređuju se korito i obale Bosne, gdje rijeka zbog sprudova, ada, šiblja, nanosa i drugog otpadnog materijala ima slabu propusnu moć. Ovim radovima nastojimo osigurati bolji protok vode i spriječiti izlijevanje rijeke iz korita",  istaknuo je pomoćnika općinskog načelnika za Civilnu zaštitu Novi Grad Sarajevo Fahrudin Kazazić.

Projekat se realizira s ciljem provođenja preventivnih mjera zaštite od poplava, a implementira ga Služba civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, koja je uradila Elaborat čišćenja, provela tendersku proceduru odabira izvođača radova i vrši nadzor nad izvođenjem radova.

Radnici firme „Harysco“ očistili su velike količine nanosa, otpadaka, uklonili su šiblje, stabla i drugo samoniklo rastinje. Također, očišćene su lijeva i desna obala, a rađeno je i izdizanje obala tamo gdje je to bilo moguće, čime se postiglo proširenje proticajnog profila korita i na taj način omogućio bolji protok vode.

Služba civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo provodi aktivnosti radi nastavka čišćenja korita Bosne, na desnoj obali nizvodno od mosta u Reljevu, na kritičnim mjestima, čime bi se poboljšao protok vode i u tom dijelu rijeke zaštitili privredni subjekti s desne strane riječne obale.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE