Potpisani ugovori za izgradnju kanalizacione mreže u ulicama Kodžina, Vejsila Ćurčića i Atife Karalić - čikma u Švrakinom Selu i Prnjavorskoj na Aneksu

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić potpisao je danas ugovore za izvođenje radova na izgradnji separatne i oborinske kanalizacione mreže u Švrakinom Selu i na Aneksu.

Riječ je o tri izuzetno značajna infrastrukturna projekta, čijom realizacijom će biti riješen dugogodišnji problem stanovnika mjesnih zajednica „Švrakino Selo II“ i „Aneks“. Radove će izvoditi građevinske firme „Manjo“ i "Bujice“, sa čijim direktorima Ibrom Manjićem i Ahmedom Bolobanom su potpisani ugovori. 

U Švrakinom Selu separatna kanalizaciona mreža (fekalna i oborinska), dužine 330 metara gradit će se u ulicama Kodžina i Vejsila Ćurčića, te u ulici Atife Karalić-čikma u dužini od 156 metara.

Oborinska kanalizaciona mreža u dužini od 564 metra radit će se u Prnjavorskoj ulici na Aneksu, gdje je Općina Novi Grad prije dvije godine uradila fekalnu kanalizacionu mrežu, koja je povezana sa izgradnjom školskog objekta na Aneksu. Sada će se raditi drugi dio mreže, što je preduslov da se može raditi asfaltiranje te ulice.

„Riječ je o vrlo važnim infrastrukturnim projektima, koji su značajni za  veliki broj stanovnika koji su godinama imali problem sa improviziranim kanalizacionim mrežama, koje su prouzrokovale puno problema, kako u ljetnom tako i u zimskom periodu. U ovim dijelovima naselje Aneks i Švrakino Selo imali smo izgrađenu primarnu kanalizacionu mrežu na osnovu čega je bilo moguće projektovanje manjih mreža, tako da će oborinska i fekalna kanalizacija iz ovih naselja biti spojene na primarnu kanalizacionu mrežu u ulici Safeta Hadžića“, kazao je načelnik Efendić, dodajući da u nekim dijelovima općine nije riješena  primarna kanalizaciona mreža, što otežava realizaciju ovakvih projekata.

Ahmed Boloban, direktor firme Bujice, koja će raditi  kanalizacionu mrežu u ulici Atife Karalić-čikma, rekao je da je ova firma na području Novog Grada realizirala nekoliko projekata, ističući da će i ovaj biti urađen na kvalitetan način i u predviđenom roku, kao i prethodni.  

 Za navedene projekte iz budžeta Općine Novi Grad Sarajevo izdvojeno je 468.000 konvertibilnih maraka.

PRES SLUŽBA OPĆINE