Počela škola skijanja za novogradske đake: Na Igmanu i Bjelešnici 450 djevojčica i dječaka učit će skijati

Škola alpskog skijanja za učenike šestog razreda osnovnih škola s područja općine Novi Grad Sarajevo počela je danas na Malom Polju na Igmanu.Tehnike ovog najraširenijeg i najpoznatijeg zimskog sporta, na svježem planinskom zraku učit će 450 učenika iz svih novogradskih osnovnih škola.

Škola alpskog skijanja je projekat koji Općina Novi Grad provodi u saradnji sa KJP ZOI 84 s ciljem razvijanja zdravih navika kod učenika, kao i ljubavi prema našim olimpijskim planinama i zimskim sportovima.

Škola će se odvijati u tri grupe, a učenici će skijati na Malom Polju na Igmanu i u Babinom Dolu na Bjelešnici. Za rad sa polaznicima škole zaduženi su licencirani instruktori, a za sve učenike osiguran je i prijevoz od škole do skijališta, kao i kompletna skijaška oprema, hrana i topli napitak.

Petodnevna škola trajat će do 26. februara, a u prvoj grupi na igmanskom Malom Polju školu skijanja pohađaju učenici osnovnih škola „Fatima Gunić“, „Meša Selimović“, Mehmedalija Mak Dizdar“, „Mustafa Busuladžić“, „Osman Nakaš“ i „Džemaludin Čaušević“.

Cilj projekta je da se učenicima tokom zimske sezone omogući boravak na snijegu kako bi usavršili osnovne elemente skijanja, te kroz takmičarske aktivnosti jačali volju, upornost i odlučnost.

Za realizaciju ovog projekta iz općinskog budžeta izdvojeno je 40.000 konvertibilnih maraka.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE