Pješačke staze, stepeništa i rukohvati grade se na Dobrinji, Aneksu i u Švrakinom Selu

Na području općine Novi Grad Sarajevo u toku je izgradnja i sanacija pješačkih staza, stepeništa i rukohvata. Vrijednost radova je 82.592 konvertibilnih maraka, a radove izvodi građevinska firma „Sela“.

U ulici Abdurahmana Sirije broj 19 na Aneksu izgrađeno je pristupno stepenište, sa potpornim zidom. Istovremeno se radi izgradnja pristupne staze  i stepeništa sa rukohvatima iz ulice Avde Hodžića od broja 104 do spoja sa ulicom Novopazarska u Švrakinom Selu. Ranije su djeca iz ovog naselja išla uskom i u zimskom periodu neprohodnom stazom. Izgradnjom nove pješačke komunikacije djeci iz ovog dijela naselja olakšat će se odlazak do škole „Džemaludin Čaušević“ i nazad.

U naselju Dobrinja gradi se pješačka staza od ulice Dobrinjske bolnice broj 1 prema sportskom igralištu u Mjesnoj zajednici „Dobrinja D“, čime će se skratiti put do naselja pješacima koji idu do Dobrinjske gimnazije i trolejbuskog stajališta.

Pješačka staza iz „Dobrinje C“ koja će iz ulice Petra Tiješića voditi prema dječijem i sportskom igralištu, priprema se za asfaltiranje.

U sklopu ovog projekta gradit će se i zaštitna ograda za pješake ulice Safeta Zajke. Planirana je izgradnja ograde na putu prema školama „Behaudin Selmanović“ u Briješću i „Umihana Čuvidina“ u Boljakovom Potoku, kao i na ostalim dijelovima ulice, koje najčešće koriste pješaci, naročito djeca.   

 

PRES SLUŽBA OPĆINE