Općina Novi Grad Sarajevo potpisnica Memoranduma o saradnji sa bh. iseljeništvom

Općina Novi Grad Sarajevo jedina je lokalna zajednica iz Kantona Sarajevo potpisnica Memoranduma o saradnji sa bh. iseljeništvom.

Potpisivanje je upriličeno u prostorijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 20. novembra, gdje su Memorandumi o saradnji u oblasti iseljeništva potpisali predstavnici 28 gradova i općina u BiH (Bihać, Bijeljina, Bosanski Petrovac, Bratunac, Brod, Čelinac, Doboj, Gradačac, Jajce, Kladanj, Ključ, Kreševo, Laktaši, Ljubuški, Lopare, Maglaj, Nevesinje, Novi Grad Sarajevo, Posušje, Prijedor, Sanski Most, Sokolac, Stanari, Usora, Velika Kladuša, Zavidovići, Zenica i Žepče). U ime Općine Novi Grad Sarajevo Memorandum je potpisao Džemaludin Kahrović, pomoćnik općinskog načelnika za privredu i lokalni ekonomski razvoj. 

Cilj potpisivanja Memoranduma sa lokalnim zajednicama jeste jačanje njihovih kapaciteta i razvijanje lokalnih projekata koji će biti usmjereni na uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj. Uz pomoć partnera, prije svega Vlade Švajcarske koja je obezbijedila sredstva za realizaciju projekta “Dijaspora za razvoj”, u jačanje novih kapaciteta lokalnih zajednica bit će utrošeno oko 1,3 miliona KM, a milion KM bit će na raspolaganju lokalnim zajednicama za njihove inicijative za saradnju sa iseljeništvom.

Na ovaj način ostvaruje se trajna saradnja sa lokalnim zajednicama, a lokalne zajednice, potpisnice Memoranduma, će činiti mrežu koordinatora iz lokalnih zajednica koji će biti zaduženi za saradnju sa iseljeništvom i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, a umrežena će biti i mapirana dijaspora.

Općina Novi Grad Sarajevo shodno strateškim mjerama je zainteresovana za unapređenje saradnje sa iseljeništvom u oblasti privrede, kroz promociju investicijskih projekata, programe mentorstva za MSP, stimulacijske mjere podrške za iseljeništvo, jačanje domaće proizvodnje, susrete privrednika i sl., zatim za podršku u civilnom sektoru, kao i za jačanje institucionalnih kapaciteta za saradnju sa iseljeništvom, što će se zasebno integrirati i razvijati kroz programe rada od 2018. godine.

Naime, Općina je već od 2016. godine pokrenula aktivnosti na razvijanju programa aktivne saradnje sa dijasporom Bosne i Hercegovine, sa ciljem zajedničkog djelovanja na jačanju poslovne mreže saradnje, zatim unapređenju ljudskog potencijala, te promociji i informisanju u svrhu stvaranja boljih uslova za rad i poslovanje na lokalnom i širem nivou.

S tim u vezi, uključila se u aktivnost javnih konsultacija tokom izrade Politike za saradnju sa iseljeništvom iz BiH, zatim uspostavila je određene kontakte sa organizacijama koje okupljaju iseljeništvo izvan granica naše države, u okviru Centra za razvoj biznisa Općine, službeno je uspostavljena i info tačka za iseljeništvo, a saradnja sa bh. iseljeništvom utvrđena je i kroz mjere Strategije razvoja Općine.

Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj će biti u ime Općine Novi Grad Sarajevo koordinator za saradnju sa iseljeništvom putem info tačke u okviru Centra za razvoj biznisa Općine, kontakt. +387 33 /291 261, crbng@bih.net.ba.

 

 

PRES SLUŽBA OPĆINE