Općina Novi Grad Sarajevo organizira besplatnu edukaciju građana o proizvodnji i preradi mlijeka

Općina Novi Grad Sarajevo  organizira besplatnu edukaciju za građane iz oblasti poljoprivrede, a riječ je o „Proizvodnji i preradi mlijeka”. Cilj je razvoj tržišno orjentisane poljoprivredne proizvodnje sa fokusom na proizvodnju i preradu mlijeka. Prvi dio teoretske edukacije održat će se, u utorak, 18. aprila u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad sa početkom u 17.30 sati.

Predavači su dipl. ing. poljoprivrede Sabahudin Tahmaz iz Federalnog zavoda za poljoprivredu i Elma Šabotić mr. poljoprivrede.

Na edukaciji će se prezentirati plasman, tržište, analiza stanja poljoprivredne proizvodnje i prerade mlijeka, poticajne mjere, uzgoj muzne stoke, način držanja muzne stoke, objekti i higijena objekata za preradu mlijeka na farmi, kao i provođenje dobre higijenske prakse na farmama.

Također će biti riječi i o faktorima koji utiču na proizvodnju i preradu mlijeka, osnovnim smjernicama u preradi mlijeka na poljoprivrednom gazdinstvu i prilagođavanju standardima EU u skladu sa nitratnom direktivom.

Edukacija obuhvata dva teoretska predavanja, dvije praktične nastave na dva različita lokaliteta, dodjelu prezentacija i certifikata, a vršit će se i izbor najuspješnijih polaznika.   

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU EDUKACIJE ”PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA”

 

PRES SLUŽBA OPĆINE