Općina Novi Grad organizira besplatnu edukaciju za građane iz oblasti pčelarstva

Općina Novi Grad Sarajevo organizira besplatnu edukaciju za građane iz oblasti pčelarstva.

Cilj edukacije je razvoj tržišno orjentisane  pčelarske  proizvodnje. Predavači su Harun Kurtagić dr.sci., Šef Odsjeka za kontrolu životnih namirnica ispitne laboratorije za kontrolu kvaliteta Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i  pčelar  Hajro Džebo.

Riječ je projektu kojim će biti obuhvaćena teoretska i praktična predavanja, sa prezentacijom predavanja u elektronskom obliku i dodjelom certifikata polaznicima kursa.

Tokom edukacije bit će obuhvaćene različite oblasti pčelarstva kao što su: tržište - plasman pčelarskih proizvoda, osnovni podaci o pčelarstvu kao privrednoj grani, standardni tipovi košnica, oprema za pčelarenje, proizvodi pčela, fizičko-hemijske osobine meda i podjela, ekološki uslovi i značaj podjele meda u BiH i mikrokomponente u sastavu meda, kao ljekovite komponente i opasnosti.

Teoretske edukacije će se održati, u srijedu, 4. oktobra i 18. oktobra u vijećničkoj sali Općine Novi Grad Sarajevo,  sa početkom u 17.30 sati.

Praktični dio edukacije održat će se, u srijedu, 11. oktobra u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo  sa početkom u 17 sati.

Svi  građani  koji su zainteresirani za prisustvovanje na edukaciji mogu se prijaviti do 03. oktobra 2017. godine  uz dostavljene  podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, zanimanje, godina rođenja, kontakt telefon i email putem  e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba ili na kontakt telefon: 033 291-253.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE