Općina će finansirati izgradnju vodovodne mreže u ulicama Ramiza Salčina i Branislava Nušića

Općina Novi Grad Sarajevo finansirat će izgradnju dijela distributivne vodovodne mreže u ulicama Branislava Nušića i Ramiza Salčina, čime će stambenim objektima koji nisu imali vodovodnu mrežu biti  omogućeno priključenje na novoizgrađeni vodovodni sistem.

Radi se o 30 do 40 objekata koji su priključeni na improvizirane vodove od nepoznatog materijala i same trase cjevovoda.

Realizacijom ovog projekta stanovnici ovog dijela Novog Grada dobit će mogućnost da se po prvi put priključe na gradsku vodovodnu mrežu.

Nova vodovodna mreža bit će izgrađena u skladu sa propisanim tehničkim standardima, tako da više neće praviti gubitke vode kao ranije, kada nije bila pod kontrolom.

Priključenje na vodovodnu mrežu omogućeno je nakon izgradnje vodvodne infrastrukture  u sklopu A transverzale i servisnih saobraćajnica.

Obzirom da i u ovom dijelu grada voda nije bila regulisana adekvatno, izgradnjom preostalog dijela cjevovoda, steći će se uslovi da se stambeni objekti priključe na novi sistem.

Radovi koji će koštati oko 23.000 KM finansirat će se sredstvima budžetske rezerve.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE