Održano predavanje o temi „Značaj halal certificiranja za proizvođače i konzumente“

Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Agencijom za certificiranje halal kvalitete u BiH, organizirala je predavanje o temi „Značaj halal certificiranja za proizvođače i konzumente”, koje je održano, 31. januara, u multimedijalnoj sali Općine.

Predavanje je dio programa pružanja podsticajnih mjera razvoju privrede i poljoprivrede na području općine Novi Grad, koje ova lokalna zajednica provodi već četiri godine.

Dobrodošlicu je prisutnima poželio načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, a predavači su bili Amir Sakić, direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete u BiH, Valdet Peštalić, šef Odjela za edukaciju i prof. dr. Midhat Jašić, šef katedre za prehrambenu tehnologiju na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Predavanje je održano s ciljem upoznavanja prisutnih građana, predstavnika firmi i institucija sa načinima dobijanja halal certifikata, većim poslovnim mogućnostima firmi koje posjeduju halal certifikate, uticajem halal certificiranih proizvoda na razvoj turizma kao i ostalim mogućnostima  koje pruža halal certificiranje.

Agencija za certificiranje halal kvalitete u Bosni i Hercegovini je prva agencija u Evropi koja je registrirala halal standard i danas je u kategoriji zemalja sa najuređenijim halal tržištem.

Govoreći o značaju halal certificiranja i halal standardu, direktor Sakić je istakao činjenicu da danas u Bosni i Hercegovini halal certifikat posjeduju 74 kompanije iz sektora prehrambene industrije. One upošljavaju preko 8.000 radnika i svakodnevno na tržište plasiraju 6.723 različita halal proizvoda, od čega je 4.659 proizvoda iz proizvodnih pogona u BiH.

„Najznačajniji rezultati dosadašnjeg razvoja halala u Bosni i Hercegovini ogleda se u činjenicama da halal konzumenti imaju na raspolaganju široku lepezu halal certificiranih prehrambenih proizvoda, te da naše kompanije sa halal certifikatom Agencije mogu izvoziti svoje proizvode širom svijeta. Sve izraženija svijest naših konzumenata o važnosti halala pozitivno se odražava na povećanje potražnje za ovim proizvodima. Vjerujemo da je ova prezentacija koja je organizirana ovdje u prostorijama Općine Novi Grad Sarajevo, ostvarila očekivanja učesnika i da će djelovati poticajno na pokretanje novih halal poslovnih aktivnosti”, izjavio je direktor Sakić.   

Da bismo mogli adekvatno odgovoriti na sve veće zahtjeve turista, direktor Sakić naglašava da je neophodan planski pristup i sistemska podrška razvoju halal turizma u BiH, što podrazumijeva i aktivno uključenje nadležnih ministarstava i svih turističkih organizacija i djelatnika.

O prepoznavanju halal proizvoda i halal poduzetništvu govorio je Valdet Peštalić. On je u svom izlaganju prezentirao posjetiocima koji su to načini prepoznavanja halal proizvoda na tržištu. Peštalić je govorio i o mogućnostima halal industrije u BiH, kao i o potencijalnim novim djelatnostima koje je potrebno razvijati kroz podršku razvoju halal biznisa.

„Halal i zdrava prehrana” tema je o kojoj je govorio prof. dr. Midhat Jašić. Profesor Jašić se u svom izlaganju posebno osvrnuo na važnost umjerene prehrane, značaj konzumiranja halal proizvoda i fizičke aktivnosti za čovjeka.

 Predstavnici firmi „Brojler“ i „Velvet - Trade“, koje posjeduju halal certifikat, a posluju na području općine Novi Grad predstavili su firme.

 Nakon prezentacija i izlaganja, predavači su diskutovali sa prisutnima, te davali odgovore na pitanja iz oblasti halala.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE