Objavljen tender za odabir izvođača radova za nastavak izgradnje IX transverzale

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo objavila je tender za odabir izvođača radova za nastavak izgradnje gradske saobraćajnice IX transverzale, koja će povezivati prostor Boljakovog Potoka sa Alipašinim Poljem i omogućiti bolju unutargradsku saobraćajnu komunikaciju.

Radovi se odnose na dionicu koja polazi od ulice Džemala Bijedića do spoja sa rondoom, uključujući i rekonstrukciju raskrsnica sa ulicama Džemala Bijedića i Safeta Zajke.

Okvirni sporazum koji će se potpisati sa odabranim izvođačem radova odnosit će se na period od četiri godine. A procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma je 18.720.000 konvertibilnih maraka (bez PDV-a 16.000.000 KM). Rok za prijem ponuda/zahtjeva je 14. novembar 2017. godine, do 12 sati.

Deveta transverzala jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata iz oblasti saobraćaja, kojeg Općina Novi Grad Sarajevo realizira zajedno sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo.

Trenutno se gradi prva dionica nastavka transverzale u dužini od oko 100 metara, a radovi se izvode od ulice Džemala Bijedića kroz zemljište firme Energoinvest tvornica dalekovodnih stubova. Sredstvima osiguranim u ovoj godini trebao bi biti građen i sam objekt mosta preko željezničke pruge.

Kada su u pitanju privremeni objekti koji se nalaze na samoj trasi buduće saobraćajnice, a koje je neophodno ukloniti, na sastanak održanom 16. augusta, sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem i predstavnicima Ministarstva saobraćaja, Zavoda za izgradnju KS-a i Općine Novi Grad, razmatrana je mogućnost da se pokuša naći način da se dovršetak izgradnje IX transverzale uključi u finansiranje putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Time bi se omogućilo izvršenje naknada u građevinskoj vrijednosti za objekte koji se nalaze na samoj trasi buduće saobraćajnice, na način kako je to riješeno i na drugim važnim saobraćajnicama poput 12. i 1. transverzale. Prema informacijama sa kojima raspolažemo zahtjev prema EBERD-u već je poslan.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE