Nova signalizacija na semaforu kod mosta „Žilavka“ u Buča Potoku ubrzat će protok saobraćaja: Zeleno svjetlo za vozače otvoreno sve dok pješak ne pritisne taster za prelazak ulice

Na semaforu kod mosta "Žilavka" u Buča Potoku postavljena je nova signalizacija, tzv. induktivna petlja za detekciju vozila, čime je poboljšan protok saobraćaja u ovom dijelu Novog Grada. Inače, to je prva induktivna petlja postavljena u općini Novi Grad. 

Semafor na raskrsnici ulica Safeta Zajke i Kasima Hadžića je nakon otvaranja kružnog toka u Buča Potoku uzrokovao saobraćajne gužve, a nakon zahtjeva Općine  i više inicijativa upućenih na Općinskom vijeću, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, putem Direkcije za puteve, realiziralo je projekat modernizacije postojećeg sistema svjetlosne signalizacije.

Kako je pojasnio Boris Sakić, projekt menadžer u firmi "Step" koja je izvodila radove, po starom sistemu, semafor je radio na fiksno vrijeme, a ugradnjom novog sistema on se pali po potrebi, što znači da je zeleno svjetlo za vozače upaljeno sve dok pješak koji želi preći preko ulice ne pritisne taster za najavu prelaska.

„Modernizacijom semafora ugrađeni su pješački tasteri za najavu pješaka koji žele preći na pješačkim prijelazima preko saobraćajnice u ulici Safeta Zajke kao i induktivna petlja za detekciju vozila, koja dolaze iz ulice Kasima Hadžića. Projekat je realiziran s ciljem stvaranja učinkovitije regulacije prometa i smanjenja vremenskih gubitaka koji su se dešavali“, pojasnio je Sakić.

Ugradnjom nove tehnologije  saobraćaj za vozila koja voze ulicom Safeta Zajke je otvoren dok neko od pješaka koji želi da pređe saobraćajnicu ne pritisne taster, nakon čega se aktivira zeleno svjetlo za pješake, ili dok se ne pojavi vozilo iz ulice Kasima Hadžića.

Osim ovog projekta, na šestoj transverzali u toku su pripreme za ugradnju nove pumpne stanice ispod podvožnjaka u Buča Potoku koja će biti završena do kraja mjeseca, a čijom ugradnjom će se riješiti problem plavljenja podvožnjaka u vrijeme većih padavina.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE