Nova javna rasvjeta u 17 mjesnih zajednica na području Novog Grada

Za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju javne rasvjete u 17 mjesnih zajednica, Općina Novi Grad Sarajevo iz budžeta za 2017. godinu izdvojila je 180.000 konvertibilnih maraka. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo proveo je proceduru javne nabavke, a za izvođača radova odabrana je firma „Step“, tako da bi radovi vrlo brzo trebali početi.

Nova javna rasvjeta bit će izgrađena na 32 lokacije u mjesnim zajednicama „Staro Hrasno“, „Švrakino Selo II“ i III, „Dobrinja A“ i D, „Aneks“, „Saraj-Polje“, „Olimpijsko Selo“, „Dolac“, „Buča Potok“, „Alipašin Most I“ i II, „Briješće“, „Naselje heroja Sokolje“, „Zabrđe“, „Dobroševići“ i „Reljevo“.

Na području Mjesne zajednice „Staro Hrasno“ rasvjeta će biti urađena u ulici Antuna Branka Šimića kod broja 2-a i u ulici Safeta Hadžića do broja 4 (stepenište od kotlovnice do  izlaza na tranzit), u „Švrakinom Selu II“ u ulici Nadira Kafedžića od broja 27 prema broju 29 i od broja 58 do 60, zatim u Kodžinoj ulici kod broja 12, dok će u MZ „Švrakino Selo III“ rasvjeta biti urađena u ulicama Kenana Demirovića kod broja 61 i 84 i u ulici Amira Muharemovića kod broja 5.

Nova rasvjeta bić će postavljena i u naselju Saraj-Polje u ulicama Ramiza Salčina kod Doma za slijepu i slabovidnu djecu, te na prilazu prema Osnovnoj školi „Aleksa Šantić“.

U MZ „Olimpijsko Selo“ izvršit će se rekonstrukcija rasvjete i izgradnja nove u prolazu zgrade u ulici Olimpijska broj 1 i duž staze  do trolejbuskog stajališta.

U Mjesnoj zajednici „Dobrinja A“ rasvjeta će biti izgrađena duž staze pored vodotoka rijeke Dobrinjke od zelenog mosta do „A“ transferzale na broju 70 i 70- c kao i ulici Senada Poturka Senčija kod broja 27,  a u MZ „Dobrinja D“ na Bulevaru Branilaca Dobrinje kod fontane.

U MZ „Aneks“ rasvjeta će biti postavljena na tri lokacije u ulici Cazinska kod broja 14,32 i 48, u MZ „Buča Potok“ u ulici Rafaela Gaona od broja 5 do 13,  a u MZ „Dolac“ u ulicama Vladimira Preloga od Doma oslobodilaca i Hameda Hodovića od broja 29 - 35.

Nova javna rasvjeta bit će izgrađena i u Mjesnoj zajednici „Alipašin Most „I i II u ulicama Ragiba Džinde od broja 43-53 i 98, Irfana Ljubijankića od broja 14-24, te kod stepeništa koje povezuje ulicu Dolačka od broja 62- do ulice Rafaela Gaona.

Novu rasvjetu dobit će i stanovnici naselja Briješće u ulicama Gazi Mehmed-paše Fidahića, Safeta Ahmetspahića od broja 66-70 , Briješće brdo čikma kod broja 17, Izeta Karšića broj 114, zatim u Naselju heroja Sokolje, u ulici Asafa Sokolovića od broja 23-32 i Numan-paše Ćuprilića iznad Osnovne škole „Sokolje“ kao i u ulici Humačka ploča od broja 101-105.

U naselju Zabrđe ulična rasvjeta će se izgraditi u ulici Sade Hadžića, u Dobroševićima u ulici Pašića put od broja 53-69 i u ulici 14. juni na tri lokacije, od broja 39-45 ,zatim od broja 95-130 i iznad broja 67, a u Reljevu u ulici Tjepovački put kod broja 20, a nastavit će se i izgradnja rasvjete u Paljevskoj ulici do kombi okretaljke u Dobroševićima.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE