Nastavljeno arheološko uređenje i konzervacija nadgrobnih spomenika - stećaka u općini Novi Grad Sarajevo

Arheolozi Javne ustanove Muzej Sarajeva u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo nastavili su uređenje i konzervaciju srednjovjekovnih stećaka u krugu trolejbuskog terminala kod zgrade Općine.

Radove su danas obišli pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za obrazovanje, kulturu i sport Hamdija Dizdar i predstavnici Javne ustanove Muzej Sarajeva, sa direktorom Mirsadom Avdićem i muzejskim savjetnikom, arheologom Adnanom Muftarevićem, koji rukovodi radovima.

Ovom prilikom Muftarević je kazao da Muzej Sarajeva poduzima mjere zaštite arheološkog lokaliteta iz srednjeg vijeka, tj. jedne nekropole koja se nalazi na području općine Novi Grad, a to je takozvani lokalitet „Kakanj-Švrakino Selo“.

„Nekropola datira iz srednjeg vijeka, a 1991. godine prilikom vršenja arheološkog istraživanja na lokalitetu Kaknja pronađeno je šest grobnih mjesta. Nalazi su izmješeteni u Zemaljski muzej, a dva preostala stećka su prenesena na ovu lokaciju. Izvršili smo rekognosciranje terena i vršimo zaštitu i konzervaciju stećaka, tako da će oni biti dostupni javnosti i građani će moći da ih pogledaju“, objasnio je Muftarević.

Općina Novi Grad početkom ove godine potpisala je Sporazume o zajedničkoj saradnji sa sedam institucija kulture.

Ističući značaj saradnje sa JU Muzej Sarajeva na mapiranju kulturno-historijskih spomenika i kulturno-historijskog nasljeđa na teritoriji općine Novi Grad, Hamdija Dizdar ističe da su upravo s tim ciljem započeti radove na rekognosciranju i sanaciji dva stećka.

„Nadamo se da ćemo tokom ovog istraživanja pronaći još neke ostatke, kako bismo našim građanima približili srednjovjekovno kulturno-historijsko nasljeđe na području općine Novi Grad. U saradnji sa JU Muzej Sarajeva smo napravili nekoliko izložbi sa tematikom iz perioda 1992-1995., a trenutno radimo na pripremama stalne postavke u Domu oslobodilaca na Žuči, o ratnom putu dviju brigada - Prve slavne i Druge viteške brigade, te još nekoliko izložbi koje će biti organizirane u povodu obilježavanja 40. godišnjice postojanja Općine Novi Grad Sarajevo, kao i tematske izložbe o "Autoportretima sarajevskih slikara"“, kazao je Dizdar.

Općina Novi Grad na ovaj način sa institucijama kulture radi na promoviranju, zaštiti i očuvanju kulturnog nasljeđa. U tom smislu napravljena je određena decentralizacija institucija kulture iz centra grada prema Novom Gradu.U nastojanju da stanovnicima Novog Grada približi kulturno-historijsko nasljeđe grada Sarajeva i BiH, u prizemlju zgrade Općine otvorena je Galerija, gdje će tokom ove godine građani imati priliku pogledati 30-tak izložbi.

Direktor Mirsad Avdić istakao je višestruki značaj saradnje Muzeja sa lokalnom zajednicom, obzirom da je, kako je kazao, zakonska  regulativa kulturu smjestila uglavnom na nivoe koji nisu na općinama.

„Ovo je jadan iskorak koji je Općina Novi Grad uradila sa jednom kulturnom institucijom kao što je Muzej Sarajeva, praktično je kulturu „dovela“ svojim građanima pred kuću. S druge strane, za nas je to bitno što nam ova saradnja omogućava da i mi afirmišemo kulturno nasljeđe koje imamo. Novi Grad je prva općina koja je s nama uspostavila ovakvu vrstu saradnje, a sastoji se od niza izložbi, ali i arheloških radova na zaštiti kulturno-historijskog nasljeđa“, rekao je direktor Avdić.

Nakon arheološkog uređenja, čišćenja i konzervacije stećaka, u narednom periodu na ovom lokalitetu izvršit će se i postavljanje info table.

 

 

PRES SLUŽBA OPĆINE