Načelnik Efendić i premijer Konaković sa predstavnicima građana obišli Gradsku deponiju, kako bi se uvjerili u dinamiku radova

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, obišao je danas sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem i kantonalnim ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomirom  Lukićem, ministrom komunalne privrede i infrastrukture Senadom Hasanspahićem i predstavnicima građana sedam novogradskih mjesnih zajednica,  koji su prije dvadesetak dana bili blokirali rad KJKP „Rad“ zbog nepropisnog odlaganja otpada, obišli su danas Gradsku deponiju u Buča Potoku, kako bi se uvjerili u realizaciju aktivnosti koje su dogovorene tokom zajedničkog sastanka održanog 8. novembra ove godine.  

Deponiju su danas obišli i Fuad Babić, ispred Zavoda za izgradnju KS-a i direktor JKP „Rad“ Selim Babić, te Safet Mešanović, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo.

"Tokom današnjeg obilaska uvjerili smo se da se dosadašnji problemi rješavaju u skladu sa dinamikom koju smo prošli put dogovorili. Krenulo se sa zatrpavanjem aktivne plohe koja predstavlja najveći problem. Preko nje je nakon dogovora navučeno više od pet kubika zemlje s ciljem smanjenja neugodnih mirisa. Ona je do sada značajno sanirana, a napravljena je i druga sanitarna ploha na kojoj će početi odalaganje po propisanim standardima, nakon što Federalno ministarstvo okoliša i turizma ovih dana nam za to izda potrebnu dokumentaciju", istakao je premijer Konaković.

Direkor Selim Babić rekao je da se intezivno radi na prekrivanju trenutnog odlagališta otpada zemljom.

Kako je kazao ministar Lukić, protekle sedmice predstavnici Kantona Sarajevo obišli su deponije u Banjoj Luci i u Republici Sloveniji, kako bi vidjeli iskustva tamošnjih preduzeća, koja upravljaju postrojenjima za odlaganje otpada.

„Tretirali smo dvije ključne stvari, sistem otpljinjavanja i postrojenje za prečišćavanje procjednih voda. Po onome što smo vidjeli, dio opreme i mi imamo na lokalitetu Smiljevića, ali je trebamo koristiti u puno većem obimu nego što je to bilo do sada. Osnovni cilj je smanjenje količine otpada koji se odlaže“, rekao je ministar Lukić, dodajući da je to ujedno i obaveza naše zemlje za pristup Evropksoj uniji.

Kazao je da je u planu i tretiranje otpadnog mulja sa prečistača otpadnih kanalizacionih voda na lokalitetu Butila.

Podsjećamo, građani nekoliko novogradskih naselja, prije dvadesetak dana izražavali su svoje nezadovoljstvo blokirajući rad preduzeća „Rad“, zbog višegodišnjeg nepropisnog odlaganja otpad na deponiji, usljed čega je ugroženo zdravlje stanovnika okolnih naselja.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE